Carian PBNS

Status Tauliah bagi Pendakwah Bertauliah Negeri Selangor

Paltform ini disediakan untuk memberi kemudahan kepada mana-mana pihak membuat semakan dan pengesahan status Tauliah Mengajar bagi mana-mana individu. Semakan boleh dibuat melalui Nama penuh, Daerah dan Kategori Tauliah.
CARIAN PBNS

TATACARA TAULIAH

faith-image

TATACARA PERMOHONAN

Maklumat ini disediakan sebagai panduan kepada mana-mana orang yang ingin membuat permohonan Tauliah Mengajar Agama Islam di Negeri Selangor melalui Perkhidmatan Digital Tauliah Mengajar.

faith-image

TATACARA UJIAN

Maklumat ini disediakan sebagai panduan kepada mana-mana orang yang ingin membuat ujian Tauliah Mengajar Agama Islam di Negeri Selangor melalui Perkhidmatan Digital Tauliah Mengajar.

faith-image

TATACARA TEMU DUGA

Maklumat ini disediakan sebagai panduan kepada mana-mana orang yang ingin membuat ujian Tauliah Mengajar Agama Islam di Negeri Selangor melalui Perkhidmatan Digital Tauliah Mengajar.
SOALAN LAZIM

feature-image
Maklumat Umum
Lihat Selanjutnya
feature-image
Permohonan Tauliah Mengajar
Lihat Selanjutnya
feature-image
Ujian Penilaian
Lihat Selanjutnya
feature-image
Temu Duga
Lihat Selanjutnya
feature-image
Membaharui Tauliah
Lihat Selanjutnya
feature-image
Perakuan Tauliah
Lihat Selanjutnya
feature-image
Penarikan Balik Tauliah
Lihat Selanjutnya
feature-image
Kewajipan Pemegang Tauliah
Lihat Selanjutnya